Προσωπικό

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σαμαράς Ιωάννης, Βιολόγος, Δρ. Βιολογικών Επιστημών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

       Ηρειώτου Ευφημία, Βιολόγος, Δρ. Μικροβιολογίας

Μουστάκας Αντώνιος, Χημικός, Δρ. Χημείας

Κοψαχείλης Νικόλαος, Χημικός, MSc Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Δρ Χημείας

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

       Γιώτης Χαρίλαος, Τεχν. Γεωπόνος, Δρ. Βιολογικής Φυτοπροστασίας

Κατσαλήρου Ειρήνη, Γεωπόνος, Δρ. Εδαφολογίας

Μπουχάγιερ Πάυλος, Γεωπόνος, Δρ. Βιολογικής Γεωργίας

Σκώττη Ευσταθία, ‘Ελεγχος τοξικότητας & Βιοδραστικά Μόρια Τροφίμων, Φυσικών Προϊόντων & Παραπροϊόντων, MSc, PhD

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ανδρέου Χρυσόστομος, Μηχανικός Ηλεκτρονικός

       Αρβανίτη Όλγα, Χημικός, Δρ. Χημείας

Πολλάτος Ευάγγελος, Χημικός, Δρ. Χημείας

Ποταμιάνου Σοφία, Φυσικός, Δρ. Φυσικής

Τέρπου Αντωνία, Γεωπόνος, Δρ. Τεχνολογίας Τροφίμων

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αγγελική Γιαννάτου, Γραμματέας

Βουτσινά Ελπινίκη, Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

        Ε.ΔΙ.Π (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Μήλλα Σωτηρία, Τεχνολόγος Γεωπόνος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας , ΜΔΕ στον Τομέα Φυτοπροστασία και περιβάλλον Γ.Π.Α.

Τσώλου Αγγελική, Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής, ΜΔΕ «Σπουδές στην Εκπαίδευση»(ΕΑΠ)

Ε.Τ.Ε.Π (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)

Σακαντάνη Ελένη, Τεχνολόγος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας

Τσικόπουλος Γεώργιος, Τεχνολόγος Δασοπονίας