Πρόγραμμα δια ζώσης Εργαστηρίων για τελειόφοιτους και επί πτυχίω φοιτητές (μη κατοχυρωμένους)

  • Print

Πρόγραμμα δια ζώσης Εργαστηρίων για τελειόφοιτους και επί πτυχίω φοιτητές (μη κατοχυρωμένους)

[σε συμφωνία με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 και με τα μέτρα (self test) που προβλέπονται στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/7-5-2021]

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι:
Τετάρτη 19/5/21, 9:00-13:00 (στο εργαστήριο Μικροβιολογίας)
Παρασκευή 21/5/21, 9:00-13:00 (στο εργαστήριο Μικροβιολογίας)
Δευτέρα 24/5/21, 9:00-13:00 (στο εργαστήριο Μικροβιολογίας)
Τετάρτη 26/5/21, 9:00-13:00 (στο εργαστήριο Μικροβιολογίας)
Παρασκευή 28/5/21, 9:00-13:00 (στο εργαστήριο Μικροβιολογίας)

Οργανική Χημεία:
Τετάρτη 19/5/21, 13:30-16:30 (στο εργαστήριο Χημείας)
Παρασκευή 21/5/21, 13:30-16:30 (στο εργαστήριο Χημείας)
Δευτέρα 24/5/21, 13:30-16:30 (στο εργαστήριο Χημείας)
Τετάρτη 26/5/21, 13:30-16:30 (στο εργαστήριο Χημείας)
Παρασκευή 28/5/21, 13:30-16:30 (στο εργαστήριο Χημείας)

Top