ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ZOOM

  • Print

Για τη συμμετοχή των φοιτητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα (και στις online εξετάσεις) θα εφαρμοσθεί νέα πολιτική διασφάλισης εισόδου των συμμετεχόντων, βάσει της οποίας για την συμμετοχή στις εξ' αποστάσεως παραδόσεις των μαθημάτων (και εξετάσεις) θα είναι απαραίτητη η χρήση πιστοποιημένου, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λογαριασμού Zoom, ο οποίος θα έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την ιδρυματική διεύθυνση email @ionio.gr.

Οι φοιτητές του νέου κύκλου σπουδών (ΠΕ: έτος εισαγωγής 2019 και 2020) κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα, έχουν παραλάβει τα στοιχεία εισόδου για τον ιδρυματικό λογαριασμό email τους (@ionio.gr) και χρησιμοποιώντας τον μπορούν να δημιουργήσουν πιστοποιημένο λογαριασμό Zoom, χρησιμοποιώντας την 3η επιλογή (“Sign in with SSO”) στο https://ionio-gr.zoom.us/

Οι φοιτητές του παλιού κύκλου σπουδών (ΤΕ: έτος εισαγωγής πριν το 2019) έχουν λάβει τέλος Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου από το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: 0px 0px; color: rgb(113, 179, 53); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) email με τα στοιχεία εισόδου τους για το νέο ιδρυματικό τους email, καθώς και οδηγίες για την ενεργοποίηση του νέου τους πιστοποιημένου λογαριασμού Zoom. Για όσους δεν είχαν πραγματοποιήσει τότε την ενεργοποίηση του πιστοποιημένου λογαριασμού τους, έχει αποσταλεί σήμερα (08-03-2021) νέο email με οδηγίες.

Όλοι οι φοιτητές (ΠΕ και ΤΕ) καλούνται (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) να δημιουργήσουν/ενεργοποιήσουν τον πιστοποιημένο λογαριασμό τους στο Zoom χρησιμοποιώντας το Ιδρυματικού τους email (@ionio.grέως τις 26-3-2021.

Στην περίπτωση όπου κάποιοι φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την δημιουργία/ενεργοποίηση του πιστοποιημένου λογαριασμού Zoom, καλούνται όπως στείλουν email στον κο Θωμάτο Ευάγγελο ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: 0px 0px; color: rgb(113, 179, 53); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) στο οποίο να περιγράφουν με σαφήνεια ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Η νέα πολιτική εισόδου των φοιτητών στα μαθήματα θα εφαρμοσθεί πρώτα πιλοτικά (πιθανότατα 29-3-2021 έως και τις 02-04-2021) και στη συνέχεια δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή των φοιτητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα χωρίς να έχουν δημιουργήσει / ενεργοποιήσει πιστοποιημένους λογαριασμούς Zoom σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο και στα διαπιστευτήρια εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) όλων των φοιτητών στα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος, όπως είναι το opencourses.ionio.gr, το gram-web.ionio.gr και το omiros.teiion.gr, αλλά ούτε και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία/ενημέρωση με/από τους διδάσκοντες και την Γραμματεία.

 
Top