Εγγραφή στη νέα ιστοσελίδα eclass - Επείγον

  • Print

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι φοιτητές (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ) θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα OPEN ECLASS opencourses.ionio.gr (για τους φοιτητές ΤΕΙ: εγγραφή με "Πιστοποίηση μέσω ssο.teiion.gr"). Η ιστοσελίδα http://eclass.teiion.gr/, σύντομα θα καταργηθεί, επομένως μεριμνήστε για την εγγραφή σας στη νέα ιστοσελίδα.

Top