ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Print
Σύμφωνα με την ΚΥΑ (τ. Β΄4829/2-11-2020) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, τα εργαστήρια του τελευταίου έτους μπορούν να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία φοιτητών. 
 
Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Ελαιολάδου και Λιπαρών Υλών  (Εργαστήριο)
Εξάμηνο: Ζ    
Όνομα διδάσκοντα: Ειρήνη Κατσαλήρου 
Τρόπος εκπαίδευσης: Δια ζώσης σε ολιγομελή (10 ατόμων) τμήματα
Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class
Επιπλέον πληροφορίες: Σημειώσεις, εργασίες και υλικό μελέτης στην πλατφόρμα eclass
 
 
Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Γάλακτος (Εργαστήριο)
Εξάμηνο: Ζ   
Όνομα διδάσκοντα: Α. Γεράκης
Τρόπος εκπαίδευσης: Παρακολούθηση δια ζώσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.
Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Ανακοινώσεις στο e-class.
Επιπλέον πληροφορίες: Το μάθημα αυτό είναι Τελειοφοίτων, οπότε δε διαφοροποιείται σε τίποτα η
εκπαιδευτική διαδικασία.
Top