Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων Επεξεργασία Τροφίμων Ι και ΙΙ - Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Η εξέταση του μαθήματος Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ θα πραγματοποιηθεί για όλους τους φοιτητές την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 8:30.
  2. Η εξέταση του μαθήματος Επεξεργασία Τροφίμων Ι θα πραγματοποιηθεί για όλους τους φοιτητές την Πέμπτη 24-09-2020 και ώρα 8:30.