Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα.

Οδηγίες για εγκατάσταση πλατφόρμας zoom.