Επιπλέον μαθήματα για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος Του Ιονίου πανεπιστημίου.

Πράξη Προέδρου 1.

Πράξη Προέδρου 2.

Πράξη Προέδρου 3.