Εξετάσεις εργαστηρίου Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Το εργαστήριο της Μικροβιολογίας Τροφίμων Ι θα εξεταστεί προφορικά την Τετάρτη το πρωί 10.06.2020 ως εξής:

Α.Μ. Ωρα

16059 9:00-9:15

16076 9:15-9:30

16089 9:30-9:45

17001 9:45-10:00

17021 10:00-10:15

17057 10:15-10:30

17061 10:30-10:45

17112 10:45-11:00

17148 11:00-11:15

18022 11:15-11:30

18045 11:30-11:45

17051 11:45-12:00

Θα σταλεί στον κάθε φοιτητή mail με τον σύνδεσμο για να συνδεθεί.

Επιτηρητής της εξέτασης: Μουρελάτου Αθηναΐδα

Για να έχει δικαίωμα εξέτασης ο κάθε φοιτητής πρέπει:

Μέχρι την Τρίτη 09.06.2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, να μου στείλει από το προσωπικό του mail συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση που υπάρχει στο site του Τμήματος και στο Facebook.
Να έχει κατά την ώρα της εξέτασης ταυτότητα ή άλλο έγγραφο με φωτογραφία για να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση.

Η Υπεύθυνη του εργαστηρίου

Ε. Ηρειώτου

Εξετάσεις Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ

Το εργαστήριο της Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα εξεταστεί προφορικά την Πέμπτη 11.06.2020 ως εξής:

Α.Μ. 15025 12:00-12:15

Α.Μ. 15018 12:15-12:30

Α.Μ. 15050 12:30-12:45

Α.Μ. 14060 12:45-13:00

Θα σταλεί στον κάθε φοιτητή mail με τον σύνδεσμο για να συνδεθεί.

Επιτηρητής της εξέτασης: Λιοσάτου Γεωργία

Για να έχει δικαίωμα εξέτασης ο κάθε φοιτητής πρέπει:

Μέχρι την Τρίτη 09.06.2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, να μου στείλει από το προσωπικό του mail συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση που υπάρχει στο site του Τμήματος και στο Facebook.
Να έχει κατά την ώρα της εξέτασης ταυτότητα ή άλλο έγγραφο με φωτογραφία για να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση.

Η Υπεύθυνη του εργαστηρίου

Ε. Ηρειώτου

Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εργαστηρίων (Εαρινό 2019-2020)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις εργαστηρίων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στους διδάσκοντες το συντομότερο δυνατόν την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Τονίζεται ότι:

1. Πρέπει να συμπληρωθούν σωστά και ευκρινώς όλα τα πεδία και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την επικοινωνία: δ/νση e-mail σε ισχύ και τηλέφωνο.
2. Θα πρέπει να είναι υπογεγραμένη, σκαναρισμένη και σταλμένη από το mail του φοιτητή.
3. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται σε κάθε διδάσκοντα, όταν και όπου (eclass, email) ορίζει αυτός.

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση.

Στεγαστικό Επίδομα 2019-2020

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.140832/Ζ1/25-8-17(Β΄2993) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2019 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Διαβάστε περισσότερα.

Ανακοίνωση εξετάσεων

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι σκοπεύουν να εξεταστούν στα μαθήματα
(εργαστήριο ή/και θεωρία):

Αγγλικά

Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Οίνου (Εργαστήριο και Θεωρία)

Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Σιτηρών (Εμβόλιμη εξεταστική)

Πρόσθετες & Γλυκαντικές ύλες (Εμβόλιμη εξεταστική)

να αποστείλουν μέσω email στο διδάσκοντα ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), έως την
Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Μητρώου

Έτος Φοίτησης

Ενεργό email

Μάθημα (Εργαστήριο ή Θεωρία)

Να διευκρινιστεί ότι στις εξετάσεις εργαστηρίων μπορούν να συμμετέχουν
όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση των εργαστηριακών
ασκήσεων (επαρκείς παρουσίες στις εργαστηριακές ασκήσεις, 8 παρουσίες ή
περισσότερες).