ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Κατεβάστε το πρόγραμμα.

Εξετάσεις Εργαστηρίων Γενικής Μικροβιολογίας (πρώην Μικροβιολογία Τροφίμων Ι), Οργανικής Χημείας, Ποσοτικής Χημείας

Ανακοινώνεται ότι επειδή, λόγω της επιδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID-19), δεν ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων Γενικής Μικροβιολογίας (πρώην Μικροβιολογία Τροφίμων Ι), Οργανικής Χημείας και Ποσοτικής Χημείας, στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα εργαστήρια αυτά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2020 θα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών στις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων αυτών κατά τη διάρκεια προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν είτε προφορικά (Γενική Μικροβιολογία), είτε με συνδυασμό γραπτών και προφορικών εξετάσεων (Οργανική Χημεία και Ποσοτική Χημεία).

Η εξέταση των συγκεκριμένων εργαστηρίων για τους φοιτητές που τα παρακολουθούσαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, καθώς και για όσους φοιτητές δεν έχουν κατοχυρώσει με παρακολούθηση τα εργαστήρια αυτά κατά τη διάρκεια προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Στη -μελλοντική- αυτή εξέταση θα μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι από τους φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν αλλά θα αποφασίσουν να μη λάβουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2020.

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις

Στους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις εργαστηρίων ή θεωριών του εαρινού εξαμήνου 2019-20 υπενθυμίζεται ότι:

Α) φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθοριστεί από τον διδάσκοντα του/της εκάστοτε εργαστηρίου/θεωρίας, δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

Β) για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία κατ’ ελάχιστον το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων (ΦΕΚ 176/14-11-1984). Για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις των εργαστηρίων οι φοιτητές πρέπει να έχουν κατοχυρώσει ή παρακολουθήσει το 80% των πραγματοποιηθέντων εργαστηριακών ασκήσεων μεικτού μαθήματος.

Δ) οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την επίλυση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητάς τους στην πλατφόρμα e-class των μαθημάτων και για τα κλειστά μαθήματα να αιτηθούν στον εκάστοτε διδάσκοντα για δυνατότητα πρόσβασης στο αναρτημένο υλικό στο e-class των μαθημάτων αυτών.

Eξετάσεις του εργαστηρίου «Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Τροφίμων»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Τροφίμων» θα πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως γραπτή δοκιμασία την

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 9,30π.μ.

Εξεταστέα ύλη: οι σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο e-class του εργαστηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εργαστηρίου έχουν μόνο όσοι πληρούν ΟΛΕΣ τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Έχουν δηλώσει το μάθημα

Β) Έχουν παρακολουθήσει (τουλάχιστον 8 παρουσίες) το τρέχον εαρινό εξάμηνο ή έχουν κατοχυρώσει το εργαστήριο από προηγούμενο έτος

Γ)Έχουν υποβάλλει την Υπεύθυνη δήλωση που έχει αναρτηθεί στο πεδίο «Εργασίες» του e-class του εργαστηρίου μέσα στις προκαθοριμένες ημερομηνίες.

Περισσότερες οδηγίες και λεπτομέρειες για την διαδικασία της εξέτασης, θα αναρτηθούν με νέα ανακοίνωση στο e-class, αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις εργαστηρίου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα.