Υποβολή αιτήσεων σίτισης νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδ. ετ. 2020 – 2021 (των τμημάτων που εδρεύουν σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο)

Αίτηση - δήλωση για παροχή δωρεάν σίτισης σε Κεφαλονιά - Ζάκυνθο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΖΑΚΥΝΘΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Σύμφωνα με την από 22/09/2020 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η προθεσμία ηλεκτρονικών εγγραφών των νεοεισαχθέντων φοιτητών έχει ως ακολούθως :

Ηλεκτρονική Εγγραφή από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας:

https://eregister.it.minedu.gov.gr

Μετά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος που έχουν εισαχθεί τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους (τα δικαιολογητικά αυτά εμφανίζονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του κάθε Τμήματος). Για τη αυτόματη μετάβασή σας πατήστε το αντίστοιχο link:

1. Για το Τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: https://dmc.ionio.gr/
2. Για το Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: https://fst.ionio.gr/
3. Για το Τμήμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: https://envi.ionio.gr/

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και μέχρι την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2019, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση.

Το έντυπο της αίτησης οι φοιτητές μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/ - η αίτηση πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή).

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σίτισης.

Στην ιστοσελίδα http://sites.ionio.gr/e-care οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Έως την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020

 

Η αποστολή των αιτήσεων και η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή με courier στη Δ/νση της Γραμματείας του Τμήματός τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

 1. ΑΙΤΗΣΗ (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (των γονέων, φορολογικού έτους 2019)
 4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Φορολογικό έτος 2019)
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου)
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ (Εφόσον υπάρχει και το οποίο αφορά σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (στην περίπτωση που σπουδάζουν πέραν του ενός τέκνου στην οικογένεια) το  οποίο να έχει εκδοθεί εντός του ακαδ. έτους 2020-21. Ειδικά για τους νεοεισαχθέντες αδερφούς φοιτητές θα γίνεται δεκτή τυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους.
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού)
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.Π.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς)
 11. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 12. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού -ΟΑΕΔ- στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, είναι επιδοτούμενος άνεργος).
 14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 15. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διευκρίνιση για τη σίτιση

Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συνάψει το Παν/μιο : Ο ανάδοχος της σίτισης υποχρεούται να παρέχει σίτιση ( πρωινό. γεύμα και βραδινό )και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) με την καταβολή από αυτούς του ποσού της τιμής του ημερησίου σιτηρεσίου πλέον ΦΠΑ (2,54€), με την προϋπόθεση ότι έχουν προπληρώσει εβδομαδιαία κάρτα σίτισης. Σε άλλη περίπτωση θα τους παρέχει είτε το μεσημεριανό είτε το βραδινό γεύμα στο ποσό των 2,00€ ανά γεύμα ή δείπνο.

Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας

του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: "Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ", "Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων"

Σας υπενθυμίζουμε ότι το μάθημα "Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ" δεν θα διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 (εφόσον αποτελεί μάθημα εαρινού εξαμήνου στο νέο πρόγραμμα σπουδών).

Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ, καλούνται να δηλώσουν το μάθημα "Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων"καθώς το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 θα διδαχθεί για τελευταία φορά.

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

Κατεβάστε το πρόγραμμα μαθημάτων.

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.), (αφορά φοιτητές δεύτερου έτους), γίνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://gram-web.ionio.gr/unistudentαπό 29/9/2020 έως 9/10/2020.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.), (αφορά τρίτου ή μεγαλύτερου έτους φοιτητές), γίνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://omiros.teiion.gr/unistudentαπό 29/9/2020 έως 9/10/2020.

Οι πρωτοετείς φοιτητές (εισακτέοι το ακ. έτος 2020-2021) δεν δηλώνουν μαθήματα το πρώτο εξάμηνο φοίτησής τους. Τα μαθήματα δηλώνονται αυτόματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
 1. δηλώνονται πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές,
 2. στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου,
 3. τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων.
 • Στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου μπορούν να δηλωθούν μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου.
 • Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλωθεί, καθορίζεται από το άθροισμα των διδακτικών τους μονάδων. Μέγιστο άθροισμα διδακτικών μονάδων είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση, οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.
 • Οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχουν δηλώσει συγχρόνως, ή σε προηγούμενο εξάμηνο, το θεωρητικό μέρος του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8ο  ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις (2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική και 2/3 των μαθημάτων για την πτυχιακή). Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρούνται με τις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων.
 • Σε περίπτωση προβλήματος στη διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Γραμματεία του Τμήματος ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: 0px 0px; color: rgb(113, 179, 53); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) στο οποίο θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τον Α.Μ. σας και το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Διεξαγωγή μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2020-21

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την 1η Γενική Συνέλευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αποφάσισε:

 • Τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-21 με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,
 • Τη διεξαγωγή των εργαστηρίων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-21 με φυσική παρουσία των φοιτητών,

παρακολουθώντας και αξιολογώντας συνεχώς την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων για τυχόν ανάγκη αναπροσαρμογής.

Υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και τηρείται παρουσιολόγιο.

Η ημερομηνία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, είναι 5 Οκτωβρίου 2020.