Διοικητικό Προσωπικό

Πληροφορίες και βιογραφικά Διοικητικού Προσωπικού

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο
Μήλλα Σωτηρία Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) - Τεχνολόγος Γεωπόνος Τει Κρήτης Ειδικότητα: Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ΜΔΕ στο τομέα Φυτοπροστασία και Περιβάλλον Γ.Π.Α. Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Σακαντάνη Ελένη Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό - Τεχνολόγος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
Τσικόπουλος Γεώργιος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό - Τεχνολόγος Δασοπονίας
Τσώλου Αγγελική Ειδικό Τεχνικό Πρσωπικό - Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής, ΜΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Βουτσινά Ελπινίκη Διοικητικό Προσωπικό - Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής