Τσικόπουλος Γεώργιος

Επαφή

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό - Τεχνολόγος Δασοπονίας

Φόρμα επαφής

Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν.

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Σπουδές

1977 Αποφοίτησα από το Λύκειο Αρμενίου Λάρισας
1979-1982 Τμήμα Δασοπονίας,ΤΕΙ Λάρισας
1982 Πτυχιούχος τμήματος Δασοπονίας
1997 Πτυχιούχος ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης
2005-2006 Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ

 

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (MS Word)