Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. Η Γραμματεία υπάγεται ιεραρχικά στο Γενικό Γραμματέα του ΤΕΙ. Ειδικότερα οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

  • Τηρεί το πρωτόκολλο και τη σφραγίδα του Τμήματος.
  • Συντάσσει, δακτυλογραφεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία του Τμήματος.
  • Μεριμνά για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην πραγματοποίηση των εξετάσεων.
  • Μεριμνά για τις διαδικασίες που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
  • Χορηγεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδαστικής κατάστασης.
  • Μεριμνά για τις διαδικασίες διάθεσης εκπαιδευτικών βοηθημάτων στους σπουδαστές.
  • Τηρεί τα πρακτικά του Τμήματος
  • Τηρεί τα μητρώα των σπουδαστών και πτυχιούχων
  • Τηρεί τα μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας μελών του Ε.Π.
  • Σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα, προβαίνει στην αναδιοργάνωση διοικητικών διαδικασιών για αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησης.

 

Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
Τηλ.: +30 26710 27101     +302671027103
Φαξ: +30 26710 27102

 

Διεύθυνση Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή
Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι
Κεφαλονιά