Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών

  • Εκτύπωση

programmata antallagis foititonΤο τμήμα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να φοιτήσουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες, για διάστημα από 3 έως 12 μήνες. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί κατά κανόνα μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης και με αυτήν την προϋπόθεση παρέχεται ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό.

Πληροφορίες σχετικά με τα συμβεβλημένα με το πρόγραμμα Πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/

Top