Μεταπτυχιακά

Στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, δεν λειτουργούν ακόμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Μπορείτε ωστόσο να συμβουλευτείτε το γραφείο διασύνδεσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.