Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, δύνανται ως στελέχη στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, στους ΟΤΑ και άλλους οργανισμούς – αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες - να ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της τεχνολογίας τροφίμων. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Τεχνολόγου Τροφίµων Τ.Ε. καθορίζονται βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 78 ΦΕΚ 36/τεύχος Α’/7-2-1989, άρθρο 1.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για σχετική νομοθεσία: