Δομή Σπουδών

  • Εκτύπωση

Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Στα επτά εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, και στο όγδοο πραγματοποιείται πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που στοχεύουν στην παροχή βασικών και ειδικών γνώσεων συναφών με το αντικείμενο σπουδών, και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνωστικής αυτονομίας των αποφοίτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

  • Γενικής Υποδομής όπως Ανόργανη και Οργανική Χημεία, Μαθηματικά,
  • Ειδικής Υποδομής όπως Μικροβιολογία Τροφίμων, Βιοχημεία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων,
  • Ειδικότητας όπως Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Οίνου και Αποσταγμάτων, Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Ελαιολάδου και Λιπαρών Υλών, Υγιεινή Ασφάλεια Τροφίμων, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων,
  • Διοικήσεως, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών όπως Νομοθεσία Τροφίμων και Βιολογικών Προιόντων, Αρχές Λογιστικής-Κοστολογίας Τροφίμων, Οικονομική και Οργάνωση των Επιχειρήσεων Τροφίμων.
Top