Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εργαστηρίων (Εαρινό 2019-2020)

  • Εκτύπωση

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις εργαστηρίων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στους διδάσκοντες το συντομότερο δυνατόν την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Τονίζεται ότι:

1. Πρέπει να συμπληρωθούν σωστά και ευκρινώς όλα τα πεδία και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την επικοινωνία: δ/νση e-mail σε ισχύ και τηλέφωνο.
2. Θα πρέπει να είναι υπογεγραμένη, σκαναρισμένη και σταλμένη από το mail του φοιτητή.
3. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται σε κάθε διδάσκοντα, όταν και όπου (eclass, email) ορίζει αυτός.

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση.

Top