Κλειστό αύριο Παρασκευή 15/11/2019 το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Αύριο Παρασκευή 15/11/2019 το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα είναι κλειστό.