ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – βρείτε την ΕΔΩ
Βεβαίωση ΑΦΜ
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Βεβαίωση AMA IKA
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)
Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στη 1/11/2019 τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 15/10/2019
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.