ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

  • Εκτύπωση

Η θεωρία του μαθήματος επεξεργασία τροφίμων Ι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/5/2019 και ώρα
13:30 στο Αμφιθέατρο Α, αντί για την Παρασκευή 10/5/2019.

Top