Αναβολή των μαθημάτων Αγγλική ορολογία και Τεχνολογία και έλεγχος ποιότητας οίνου και αποσταγμάτων.

  • Εκτύπωση

Τα μαθήματα Αγγλική ορολογία και Τεχνολογία και έλεγχος ποιότητας οίνου και αποσταγμάτων δεν θα πραγματοποιηθούν στις 16/04 και 17/04.

Οι αναπληρώσεις θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Top