Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές).

  • Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 έως και τη Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019.

Εσωτερικού.

Εξωτερικού.

Top