Εξετάσεις Εργαστηρίου Πληροφορικής

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 24/1/2019.

Τμήμα 1         09:30-11:30

Τμήμα 2         11:30-13:30

Τμήμα 3         13:30-15:30

Τμήμα 4         15:30-17:30