Ανακοίνωση στο πλαίσιο της διπλής εξεταστικής (αφορά τους φοιτητές που είναι 9ο εξάμηνο και μεγαλύτερο)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που είναι 9ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, μπορούν εξετασθούν κατά την περίοδο της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου.

Αρκεί να κάνουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν μέχρι τις 18.01.2019 αίτηση, με την οποία θα αναφέρουν αναλυτικά τους τίτλους των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου που επιθυμούν να εξετασθούν.
Τα εργαστήρια του χειμερινού εξαμήνου θα εξετασθούν αποκλειστικά και μόνο την εβδομάδα εργαστηρίων (21 έως 25 Ιανουαρίου 2019) και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους καθηγητές.