Αναβολή του μαθήματος Τεχνολογία και ελέγχος ποιότητας

  • Εκτύπωση

Το προγραμματισμένο μάθημα Τεχνολογίας και ελέγχου ποιότητας γάλακτος που θα πραγματοποιούνταν  19/12/2018 αναβάλλεται. Αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 14/01/2019 ώρα 17.30-20.30 στο Αμφ. Β. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν έτοιμες τις παρουσιάσεις των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί την ίδια αυτή ημερομηνία.

Top