Προμήθεια συγγραμμάτων από Εύδοξο

  • Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας μέχρι 8 συγγραμμάτων ανά εξάμηνο μέσω του Ευδόξου, αντί 6 συγγραμμάτων που ήταν, για όσους/ όσες φοιτητές/ τριες του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν παραπάνω μαθήματα λόγω διδακτικών μονάδων που διέθεταν.

Top