Ανακοίνωση για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

  • Εκτύπωση

Η δεύτερη αναπληρωματική εργαστηριακή άσκηση για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ομάδα της Πέμπτης 14:30¬ – 17:30 θα αναπληρωθεί στις 27/11 ώρα 17:30 – 20:30
Ομάδα της Πέμπτης 17:30¬ – 20:30 θα αναπληρωθεί στις 28/11 ώρα 17:30 – 20:30
Ομάδα της Παρασκευής 11:30¬ – 14:30 θα αναπληρωθεί στις 30/11 ώρα 09:30 – 12:30

Ο Διδάσκων

Α. Γεράκης

Top