Αναπλήρωση εργαστηρίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

  • Εκτύπωση

Η πρώτη αναπληρωματική εργαστηριακή άσκηση για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ομάδα της Πέμπτης 14:30¬ – 17:30 θα αναπληρωθεί στις 26/11 ώρα 17:30 – 20:30
Ομάδα της Πέμπτης 17:30¬ – 20:30 θα αναπληρωθεί στις 19/11 ώρα 17:30 – 20:30
Ομάδα της Παρασκευής 11:30¬ – 14:30 θα αναπληρωθεί στις 23/11 ώρα 08:30 – 11:30

Ο Διδάσκων

Α. Γεράκης

Top