Ανακοίνωση για το μάθημα Οικονομική και Οργάνωση Επιχειρήσεων Τροφίμων

Tο μάθημα Οικονομικής και Οργάνωσης Επιχειρήσεων Τροφίμων δεν θα πραγματοποιηθει την Παρασκευή 9/11/2018.