Αναπλήρωση Εργαστηρίων Βιοχημείας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει την εργαστηριακή ομάδα της Δευτέρας να προσέλθουν για αναπλήρωση του εργαστηρίου την Παρασκευή 9/11 και ώρα 10.30 και αντίστοιχα η ομάδα της Τετάρτης την ίδια ημέρα στη 13.30.