Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

  • Εκτύπωση

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΟΜΑΔΑ 1: Πέμπτη 15/11/2018 ώρες 14:30 – 17:30 Εργ. Φυτοπαθολογίας
ΟΜΑΔΑ 2: Παρασκευή 16/11/2018 ώρες 08:30 – 11:30 Εργ. Φυτοπαθολογίας
ΟΜΑΔΑ 3: Παρασκευή 16/11/2018 ώρες 11:30 – 14:30 Εργ. Φυτοπαθολογίας

Κατά την πρώτη συνάντηση: (α) θα οριστικοποιηθεί ο χωρισμός των εργαστηριακών ομάδων, (β) θα εκτελεστεί η πρώτη εργαστηριακή άσκηση και (γ) θα προγραμματιστούν επιπρόσθετες εργαστηριακές ασκήσεις για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών διδασκαλίας.

Ο Διδάσκων

Α. Γεράκης

Top