Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας

  • Εκτύπωση

Καλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές (ανεξάρτητα από την εργαστηριακή ομάδα στην οποία έχουν εγγραφεί) καθώς και όσοι φοιτητές δεν έχουν παρακολουθήσει τα Εργαστήρια Γενικής και Ανόργανης Χημείας στο παρελθόν να βρίσκονται στο Εργαστήριο Χημείας την Δευτέρα 15/10, στις 10:30.

Διαβάστε περισσότερα.

Top