Κατατακτήριες εξετάσεις

  • Εκτύπωση

 Η πρoθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014. Δείτε την ανακοίνωση

Top