ΤΔΔΣ: 2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+/Placement Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Ασκηση Era-Places ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη (2ηγια το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2020-21.

Περίοδος άσκησης από 01.03.2021– 31.08.2021

2 - 6 μήνες max./ ανά φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αναζητήσει φορέα υποδοχής και να έχουν γίνει αποδεκτοί, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω προκήρυξη και να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Οδηγίες του Γραφείου .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.                     

     Από το Τ.Δ.Δ.Σ.

http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/

 

 ΚΕΡΚΥΡΑ, 16.10.2020

Ανακοίνωση για προόδους Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ

Η 1η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τετάρτη 21.10.2020 και ώρα 16:30-17:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

Η 2η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τρίτη 27.10.2020 και ώρα 11:30-12:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο "Πληροφορικής" να προσέλθουν στον προαύλιο χώρο του κτιρίου Α' την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30.

Ο διδάσκων

Χρυσόστομος Ανδρέου

Ανακοίνωση για προόδους Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ

Η 1η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τετάρτη 21.10.2020 και ώρα 16:30-17:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

Η 2η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τρίτη 27.10.2020 και ώρα 11:30-12:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ (BG259) ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ E_CLASS

Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει να
εγγραφούν στην πλατφόρμα   http://eclass.teiion.gr/   του Ιονίου
Πανεπιστημίου, η οποία είναι προσπελάσιμη από το σύνδεσμο:
http://eclass.teiion.gr/courses/BG259/

   Ο διδάσκων

 Ιωάννης Σαμαράς

Σελίδα 1 από 117