Ανακοίνωση εργαστηρίου πληροφορικής

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές των εργαστήριων πληροφορικής να προσέλθουν την Τρίτη 15/10 και ώρα 9πμ στο αμφιθέατρο Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – βρείτε την ΕΔΩ
Βεβαίωση ΑΦΜ
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Βεβαίωση AMA IKA
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)
Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στη 1/11/2019 τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 15/10/2019
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 με τις αναθέσεις του μόνιμου προσωπικού.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00-13:00 ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ.

Πίνακας κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2019 - 2020

Διαβάστε περισσότερα.

Σελίδα 1 από 101