Πτυχιακή Εργασία

Μια από τρεις υποχρεώσεις των φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας από το φοιτητή είναι ότι:

  • πρέπει να βρίσκεται σε εξάμηνο σπουδών >= του 7ου
  • να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
  • να έχει βρει επιβλέποντα καθηγητή και να έχει συμφωνήσει το θέμα της πτυχιακής που θα εκπονήσει μαζί του

Για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να ακολουθούνται τα όσα αναφέρονται στον οδηγό συγγραφής πτυχιακών εργασιών του Τμήματος (βλ. συνημμένο αρχείο "odigos_syggrafis_ptyxiakwn-final.pdf")

Προς διευκόλυνσης της μορφοποίησης της πτυχιακής μπορούν οι φοιτητές να κατεβάσουν και να χρησιμοποιούν το πρότυπο εγγράφου (βλ. συνημμένο αρχείο "ptyxiakis_template.doc")