Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - APIVITA

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών1

Διαβάστε περισσότερα.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και οι 27 start ups που φιλοξενούνται σε αυτό, αναζητούν φοιτητές που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε ένα χώρο υψηλής καινοτομικής στάθμης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές/σπουδαστές οποιουδήποτε τμήματος με σκοπό να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να εκπαιδευτούν στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΕΠΠ στο 2610 911537, κα Μαρία Κωνσταντίνου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους κατά το
χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 6/10/2017.
Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, η επιλογή φοιτητών θα γίνει με βάση τα κριτήρια που θα ορίσει η Δ.Ε. του ΤΕΙ.
Επισυνάπτονται:
1. Έντυπο αίτησης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

2. Οδηγίες για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

3. Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Σύστημα ΚεντρικήςΥποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΑΤΛΑΣ)

Από τη Γραμματεία
28/9/2017

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το εργαστήριο Εδαφολογίας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων προσφέρει τη δυνατότητα σε 2 φοιτητές/-ιες να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017 και εαρινό εξάμηνο 2018 αντίστοιχα.

Οι φοιτητές θα έχουν ως καθήκοντα τα εξής:
Επεξεργασία και προετοιμασία εδαφικών δειγμάτων και δειγμάτων νερού για ανάλυση
Επεξεργασία και προετοιμασία δειγμάτων φυτικών ιστών για ανάλυση
Μετατροπή δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και προετοιμασία των αναφορών με τα αποτελέσματα των αναλύσεων
Επικουρικές εργασίες σχετικές με την προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων για τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο
Επικουρικές εργασίες για λοιπές δραστηριότητες του εργαστηρίου
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Εργαστηρίου, Επ. Καθηγήτρια, Ειρήνη Κατσαλήρου.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας και Αξιοποίησης Υποπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων προσφέρει τη δυνατότητα σε 1 φοιτητή/-ια να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση του κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Εργαστηρίου, Επ. Καθηγήτρια, Έφη Σκώττη


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων προσφέρει τη δυνατότητα σε 1 φοιτητή/-ια να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση του κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017.
Ο φοιτητής/-ια θα έχει σαν απασχόληση την παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων, την μικροβιολογική καταστροφή των χρησιμοποιημένων δοχείων και υλικών, το πλύσιμο των γυαλικών που απαιτούνται (φιάλες, δοκιμαστικοί σωλήνες, κλπ) και την καθαριότητα από μικροβιολογικής απόψεως των χώρων. Πρόκειται για εργαστήριο του Τμήματος που έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις για προετοιμασία και καθαριότητα χώρου μετά τη χρήση.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Εργαστηρίου, Αν. Καθηγήτρια, Έφη Ηρειώτου

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων για πρακτική άσκηση επί πληρωμή (paid traineeships) στο Συμβούλιο της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα.

Θέσεις πρακτικής άσκησης στην εταιρεία Βασίλειος Μαυραγάννης.

Διαβάστε περισσότερα.

Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση Βασιλόπουλος Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα.

Θέση πρακτικής άσκησης στον Αγροτικό συνεταιρισμό Αμαλιάδας

Διαβάστε περισσότερα.

Θέση πρακτικής άσκησης στην Ελαιουργική Κεφαλονιάς

Διαβάστε περισσότερα.

Δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές Τ.Ε.Ι. στην επιχείρηση Νατούρα Παπαράδης Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα.

Μία θέση πρακτικής άσκησης σε φοιτητή Τ.Ε.Ι. στην επιχείρηση Μιχαήλ Γ. Ξυλούρης «Γαϊδαράκος – Little Donkey»

Διαβάστε περισσότερα.