Γραφείο Διασύνδεσης

gr diasindesis triptixo Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ένας θεσμός που φιλοδοξεί να συνδέσει τη σπουδαστική κοινότητα και τους αποφοίτους με την αγορά εργασίας και τους παραγωγικούς φορείς. Προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες τόσο στη σπουδαστική κοινότητα και στους αποφοίτους όλων των τμημάτων του Ιδρύματος όσο και στους παραγωγικούς φορείς του τόπου.

Μεταξύ των στόχων του Γραφείου Διασύνδεσης είναι :

  • Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας ,καταγραφή αναγκών της οικονομίας καθώς και των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των σπουδαστών και των πτυχιούχων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους επαγγελματικά.
  • Η υποστήριξη των σπουδαστών στην πραγματοποίηση σπουδών που να τους ικανοποιούν καθώς και η διευκόλυνσή τους στην μετάβαση από τον εκπαιδευτικό χώρο στην παραγωγή.
  • Η υποστήριξη στον σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
  • Η διευκόλυνση στην ανεύρεση κατάλληλης απασχόλησης.
  • Η διευκόλυνση των πτυχιούχων στην επίτευξη επαγγελματικήςαποκατάστασης.
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την διερεύνηση και ανεύρεση εργασίας
  • Η πληροφόρηση για μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών
  • Η ενημέρωση για υποτροφίες και κληροδοτήματα
  • Η ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης
  • Η ενημέρωση για θέσεις εργασίας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Ιδρύματος http://www.career.teiion.gr/.