Σπουδαστικός Σύλλογος

Οι σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων έχουν συστήσει σπουδαστικό σύλλογο. Στις δραστηριότητες του σπουδαστικού συλλόγου συμπεριλαμβάνονται η εκπροσώπηση των σπουδαστών στη διοίκηση του Τμήματος, η καταγραφή και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των σπουδαστών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων αλλά και η υποστήριξη των νεοεισαχθέντων σπουδαστών.