Διαμονή

Η διαμονή των σπουδαστών στο Αργοστόλι υποστηρίζεται από το Τμήμα. Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα της επιδότησης του ενοικίου που καταβάλουν. Οι προϋποθέσεις για την λήψη του επιδόματος είναι οι ακόλουθες (ΦΕΚ580Β/2005):

  • Φοίτηση
  • Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης
  • Υπηκοότητα του σπουδαστών
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους