Επαφές

Σκώττη Ευσταθία

Επαφή

Επίκουρος Καθηγήτρια - ‘Ελεγχος τοξικότητας & Βιοδραστικά Μόρια Τροφίμων, Φυσικών Προϊόντων & Παραπροϊόντων, MSc, PhD

Τηλέφωνο: 2671029055

Φόρμα επαφής

Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν.