banner_lab
banner_petaloudes2
banner_tei
banner_student_lab
banner_edafologia
banner_student
banner_petaloudes
banner_students_lab
Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

Ανταλλαγή Φοιτητών μέσω του "ERASMUS +"

Erasmus logo11111

Η χλωρίδα των Ιονίων Νήσων

Αναλύσεις νερών Κεφαλονιάς

nero

Υποβολή αιτήσεων σίτισης νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδ. ετ. 2020 – 2021 (των τμημάτων που εδρεύουν σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο)

Αίτηση - δήλωση για παροχή δωρεάν σίτισης σε Κεφαλονιά - Ζάκυνθο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΖΑΚΥΝΘΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Σύμφωνα με την από 22/09/2020 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η προθεσμία ηλεκτρονικών εγγραφών των νεοεισαχθέντων φοιτητών έχει ως ακολούθως :

Ηλεκτρονική Εγγραφή από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας:

https://eregister.it.minedu.gov.gr

Μετά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος που έχουν εισαχθεί τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους (τα δικαιολογητικά αυτά εμφανίζονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του κάθε Τμήματος). Για τη αυτόματη μετάβασή σας πατήστε το αντίστοιχο link:

1. Για το Τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: https://dmc.ionio.gr/
2. Για το Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: https://fst.ionio.gr/
3. Για το Τμήμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: https://envi.ionio.gr/

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και μέχρι την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2019, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση.

Το έντυπο της αίτησης οι φοιτητές μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/ - η αίτηση πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή).

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σίτισης.

Στην ιστοσελίδα http://sites.ionio.gr/e-care οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Έως την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020

 

Η αποστολή των αιτήσεων και η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή με courier στη Δ/νση της Γραμματείας του Τμήματός τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

 1. ΑΙΤΗΣΗ (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (των γονέων, φορολογικού έτους 2019)
 4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Φορολογικό έτος 2019)
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου)
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ (Εφόσον υπάρχει και το οποίο αφορά σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (στην περίπτωση που σπουδάζουν πέραν του ενός τέκνου στην οικογένεια) το  οποίο να έχει εκδοθεί εντός του ακαδ. έτους 2020-21. Ειδικά για τους νεοεισαχθέντες αδερφούς φοιτητές θα γίνεται δεκτή τυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους.
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού)
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.Π.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς)
 11. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 12. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού -ΟΑΕΔ- στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, είναι επιδοτούμενος άνεργος).
 14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 15. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διευκρίνιση για τη σίτιση

Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συνάψει το Παν/μιο : Ο ανάδοχος της σίτισης υποχρεούται να παρέχει σίτιση ( πρωινό. γεύμα και βραδινό )και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) με την καταβολή από αυτούς του ποσού της τιμής του ημερησίου σιτηρεσίου πλέον ΦΠΑ (2,54€), με την προϋπόθεση ότι έχουν προπληρώσει εβδομαδιαία κάρτα σίτισης. Σε άλλη περίπτωση θα τους παρέχει είτε το μεσημεριανό είτε το βραδινό γεύμα στο ποσό των 2,00€ ανά γεύμα ή δείπνο.

Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας

του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: "Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ", "Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων"

Σας υπενθυμίζουμε ότι το μάθημα "Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ" δεν θα διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 (εφόσον αποτελεί μάθημα εαρινού εξαμήνου στο νέο πρόγραμμα σπουδών).

Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ, καλούνται να δηλώσουν το μάθημα "Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων"καθώς το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 θα διδαχθεί για τελευταία φορά.

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

Κατεβάστε το πρόγραμμα μαθημάτων.

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.), (αφορά φοιτητές δεύτερου έτους), γίνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://gram-web.ionio.gr/unistudentαπό 29/9/2020 έως 9/10/2020.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.), (αφορά τρίτου ή μεγαλύτερου έτους φοιτητές), γίνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://omiros.teiion.gr/unistudentαπό 29/9/2020 έως 9/10/2020.

Οι πρωτοετείς φοιτητές (εισακτέοι το ακ. έτος 2020-2021) δεν δηλώνουν μαθήματα το πρώτο εξάμηνο φοίτησής τους. Τα μαθήματα δηλώνονται αυτόματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
 1. δηλώνονται πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές,
 2. στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου,
 3. τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων.
 • Στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου μπορούν να δηλωθούν μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου.
 • Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλωθεί, καθορίζεται από το άθροισμα των διδακτικών τους μονάδων. Μέγιστο άθροισμα διδακτικών μονάδων είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση, οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.
 • Οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχουν δηλώσει συγχρόνως, ή σε προηγούμενο εξάμηνο, το θεωρητικό μέρος του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8ο  ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις (2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική και 2/3 των μαθημάτων για την πτυχιακή). Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρούνται με τις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων.
 • Σε περίπτωση προβλήματος στη διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Γραμματεία του Τμήματος ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: 0px 0px; color: rgb(113, 179, 53); text-decoration-line: none; cursor: pointer;"> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) στο οποίο θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τον Α.Μ. σας και το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Διεξαγωγή μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2020-21

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την 1η Γενική Συνέλευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αποφάσισε:

 • Τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-21 με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,
 • Τη διεξαγωγή των εργαστηρίων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-21 με φυσική παρουσία των φοιτητών,

παρακολουθώντας και αξιολογώντας συνεχώς την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων για τυχόν ανάγκη αναπροσαρμογής.

Υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και τηρείται παρουσιολόγιο.

Η ημερομηνία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, είναι 5 Οκτωβρίου 2020.

Περί της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Περί της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

(Απόφαση Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου)

 

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου και συζήτησε διεξοδικά το θέμα του τρόπου πραγματοποίησης των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα που σχετίζονται με την διασφάλιση της δημόσιας υγείας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Στην απόφαση της Συγκλήτου αναφέρεται: «Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψιν τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ. Β’), τις εισηγήσεις των ιατρών μελών της Ιδρυματικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης σημειώνει τα εξής:

Σε συμφωνία με την ανωτέρω ΚΥΑ, πάγια θέση της Συγκλήτου αποτελεί η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τους βέλτιστους δυνατούς όρους ποιότητας και με παράλληλη εφαρμογή όλων των ορισμένων από την πολιτεία και τον ΕΟΔΥ υγειονομικών πρωτοκόλλων για την προστασία της υγείας του συνόλου των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Ως εκ τούτου, η λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης του εκπαιδευτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πρέπει να λάβει υπόψιν τις διαθέσιμες από το Ίδρυμα υποδομές και ανθρώπινους πόρους ως εξής:

 • Στο 60% των διαθέσιμων αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος, μπορούν να φιλοξενηθούν έως 15 φοιτητές, τηρουμένων των απαραίτητων αποστάσεων για την αποφυγή διάδοσης του κορωναϊού. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε πλέοντου 80% των αιθουσών για έως 20 συμμετέχοντες. Κάποιες δε από τις αίθουσες μεγαλύτερης χωρητικότητας είναι ακατάλληλες, λόγω ανεπαρκούς αερισμού και ακατάλληλου συστήματος (λόγω απλής ανακύκλωσης του αέρα) κλιματισμού.
 • Μέρος των ανωτέρω αιθουσών δεν αερίζεται καθόλου ή αερίζεται μερικώς, γεγονός που καθιστά την χρονική διαθεσιμότητα αιθουσών ακόμα μικρότερη.
 • Ως εκ τούτου, για την δια ζώσης διδασκαλία σε μαθήματα με λιγότερο από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές, προκύπτει ότι απαιτείται η συμμετοχή πρόσθετου, έκτακτου διδακτικού προσωπικού για αυτοδύναμη διδασκαλία, λόγω της ανάγκης δημιουργίας πολλών τμημάτων.».

Με βάση τα ανωτέρω,η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε τα ακόλουθα:

 • «Μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τα οποία ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών κατά την προηγούμενη τριετία ήταν άνω του πενήντα (50) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
 • Τα υπόλοιπα μαθήματα του ιδίου ακαδημαϊκού εξαμήνουγια τα οποία ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών κατά την προηγούμενη τριετία είναι μικρότερος του πενήντα (50) θα πραγματοποιηθούν με δια ζώσης διδασκαλία, με κατάλληλο διαχωρισμό των συμμετεχόντων φοιτητών σε τμήματα, σύμφωνα με την μέγιστη επιτρεπτή - λόγω πανδημίας - χωρητικότητα των διαθέσιμων αιθουσών.
 • Σε περίπτωση που τα μικρής χωρητικότητας τμήματα δια ζώσης διδασκαλίας υπερβούν τον αριθμό που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τους διαθέσιμους χώρους, τις υπάρχουσες δυνατότητες για την ενδεδειγμένη καθαριότητα των χώρων και το αυξημένο πλήθος διδακτικώνωρών που δημιουργείται, τα ακαδημαϊκά Τμήματα θα πραγματοποιήσουν, με απόφαση των οικείων συνελεύσεων, τη διδασκαλία και των συγκεκριμένων μαθημάτων εξ αποστάσεως. Στην απόφαση θα συνεκτιμηθεί η αναγκαιότητα ή μη της φυσικής παρουσίας των φοιτητών. Η απόφαση αυτή δύναται να αναθεωρηθεί εφόσον υπάρξει ενίσχυση του προϋπολογισμού για την καθαριότητα ή/και διάθεση πρόσθετων πιστώσεων διδασκόντων.
 • Σε όσα εκ των μαθημάτων πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για φοιτητές και φοιτήτριες που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είτε εφαρμόζοντας - όπου αυτό είναι εφικτό - υβριδικού τύπου διδασκαλία, η οποία να επιτρέπει ταυτόχρονα την φυσική με την εξ αποστάσεως πρόσβαση, ή όποια άλλη ασφαλή και εφαρμόσιμη λύση η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία των φοιτητών-τριών.
 • Τα εργαστήρια μαθημάτων (όπου απαιτείταιη χρήση υλικών και μέσων για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, τα οποία δεν είναι δυνατό να είναι διαθέσιμα εκτός χώρων του Ιδρύματος) θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, με οργάνωση των συμμετεχόντων φοιτητών σε ομάδες μέγιστου πλήθους τριάντα (30) ατόμων, λαμβάνοντας υπόψιν την μέγιστη χωρητικότητα των διαθέσιμων εργαστηριακών χώρων και την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου θα πραγματοποιηθεί βάσει των ανωτέρω, με εξαίρεση τα προγράμματα που βάσει της ιδρυτικής τους πράξης περιλαμβάνουν εξ αποστάσεως διδασκαλία. Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών, η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πράξη αυτή και στην παρούσα απόφαση.
 1. Σε όλες τις περιπτώσεις δια ζώσης διδασκαλίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί με προϋπόθεση α) την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας (ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων ίση προς 1,5 μέτρο και υποχρεωτική χρήση μάσκας) β) τον συστηματικό αερισμό των χώρων μετά από κάθε διδακτική χρήση και γ) τον απαραίτητο καθαρισμό των χώρων διδασκαλίας μετά από κάθε χρήση τους.
 1. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θα αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες συνδυαστικά μέθοδοι σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.
 1. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης μέρους της έλλειψης διδακτικού προσωπικού που δημιουργείται από την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψιν α) οι τυχόν πρόσθετες ανάγκες για τη δια ζώσης αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων και β) το γεγονός ότι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν νεοσύστατα Τμήματα - κάποια με έντονα εργαστηριακό χαρακτήρα -τα οποία δεν διαθέτουν, ή έχουν πολύ μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Η Σύγκλητος θα επανέλθει με νεότερη απόφασή της σχετικά με την κατανομή των θέσεων υποτρόφων, οι οποίοι θα αναλάβουν δια ζώσης διδακτικό έργο σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα.
 1. Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν επιτρέπει την μετακίνηση και διάθεση μεταξύ των νησιών διδακτικού προσωπικού και υποτρόφων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για δια ζώσης διδασκαλία.
 1. Ο νησιωτικός χαρακτήρας του ιδρύματος δημιουργεί πρόσθετη δυσκολία εγκατάστασης των φοιτητών, οι οποίοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται από την μειωμένη διάθεση κλινών στην διαθέσιμη φοιτητική εστία που επιβάλλεται από τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού. Δεδομένου ότι σχεδόν σε όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα ο αριθμός μαθημάτων που θα προσφερθούν δια ζώσης υπολείπεται σημαντικά του αριθμού μαθημάτων που θα προσφερθούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως λόγω μεγάλου (μεγαλύτερου του 50) αριθμού εγγεγραμμένων, οι φοιτητές ενδέχεταινα αντιμετωπίσουν πρόσθετα προβλήματα πρόσβασης στον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων, ο οποίος δεν μπορεί να προσφερθεί από το ίδρυμα υπό τις παρούσες συνθήκες χρηματοδότησης.
 1. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό που έχει δημιουργήσει η κρίση δημόσιας υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν με α) την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων ΔΕΠ που έχουν προκύψει από αφυπηρετήσεις β) την άμεση διάθεση ικανού αριθμού έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ακαδημαϊκών υποτρόφων ή προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ407/80) ούτως ώστε καταστεί εφικτή η δια ζώσης διδασκαλία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 115744/Ζ1/04.09.2020 και γ) την διάθεση νέων πιστώσεων θέσεων ΔΕΠ.
 2. Για να μπορέσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της πολιτείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, η Σύγκλητος θεωρεί ότι θα πρέπει,πέραν των ανωτέρω θέσεων, να καλυφθούν οι πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα της στέγασης των φοιτητών, της καθαριότητας, της υγειονομικής προστασίας και της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών και κτιριακών υποδομών του».

Προς ενημέρωση των φοιτητών, τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου θα αναρτήσουν στους οικείους ιστοχώρους την λίστα των μαθημάτων που θα διδαχθούν εξ αποστάσεως και δια ζώσης βάσει της παρούσης απόφασης.

Τα Τελευταία Νέα του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων