banner_lab
banner_petaloudes2
banner_tei
banner_student_lab
banner_edafologia
banner_student
banner_petaloudes
banner_students_lab
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

Ανταλλαγή Φοιτητών μέσω του "ERASMUS +"

Erasmus logo11111

Η χλωρίδα των Ιονίων Νήσων

Αναλύσεις νερών Κεφαλονιάς

nero

Εγγραφή στη νέα ιστοσελίδα eclass - Επείγον

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι φοιτητές (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ) θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα OPEN ECLASS opencourses.ionio.gr (για τους φοιτητές ΤΕΙ: εγγραφή με "Πιστοποίηση μέσω ssο.teiion.gr"). Η ιστοσελίδα http://eclass.teiion.gr/, σύντομα θα καταργηθεί, επομένως μεριμνήστε για την εγγραφή σας στη νέα ιστοσελίδα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (τ. Β΄4829/2-11-2020) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, τα εργαστήρια του τελευταίου έτους μπορούν να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία φοιτητών. 
 
Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Ελαιολάδου και Λιπαρών Υλών  (Εργαστήριο)
Εξάμηνο: Ζ    
Όνομα διδάσκοντα: Ειρήνη Κατσαλήρου 
Τρόπος εκπαίδευσης: Δια ζώσης σε ολιγομελή (10 ατόμων) τμήματα
Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class
Επιπλέον πληροφορίες: Σημειώσεις, εργασίες και υλικό μελέτης στην πλατφόρμα eclass
 
 
Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Γάλακτος (Εργαστήριο)
Εξάμηνο: Ζ   
Όνομα διδάσκοντα: Α. Γεράκης
Τρόπος εκπαίδευσης: Παρακολούθηση δια ζώσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.
Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Ανακοινώσεις στο e-class.
Επιπλέον πληροφορίες: Το μάθημα αυτό είναι Τελειοφοίτων, οπότε δε διαφοροποιείται σε τίποτα η
εκπαιδευτική διαδικασία.

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην από τις 3 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψιν την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 (ΦΕΚ 4829/02.11.2020, τ. Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε ομόφωνα ότι έως τις 30 Νοεμβρίου 2020: 

  1. Aναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών του α΄ κύκλουτα οποία δύνανται να πραγματοποιηθούν διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, αναλόγως της κρίσης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
  2. Αναστέλλεται η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.
  3. Απαγορεύεται η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός του Πανεπιστημίου.
  4. Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης θα γίνεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής.
  5. Η Διοίκηση και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα λειτουργούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

Τα μέλη της εν γένει πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα επικοινωνούν με όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η δια ζώσης επικοινωνία με τις υπηρεσίες και πάντα μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Οι υπηρεσίες οφείλουν να απαντούν στα ηλεκτρονικά μηνύματα εντός των χρονικών ορίων που ο νόμος ορίζει ή απαιτεί η κατά περίπτωση εξέταση του κάθε αιτήματος/ζητήματος.

Η κατάθεση εγγράφων στο πρωτόκολλο θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κατάθεση των εγγράφων θα γίνεται εντός του χώρου του πρωτοκόλλου από ένα μόνο άτομο τη φορά, το οποίο θα βρίσκεται σε απόσταση ενός και μισού τουλάχιστον μέτρων από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Ποσοστό 50% του αριθμού των υπαλλήλων των διοικητικών υπηρεσιών (επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου και οι οποίοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία) τίθεται σε καθεστώς υποχρεωτικής τηλεργασίας με εναλλαγή σε εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση. Ο ακριβής αριθμός και οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως καθορίζονται ανά εβδομάδα ή ημέρα από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή των αυτοτελών Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα εγκεκριμένα αιτήματα αδειών, μειωμένου ωραρίου απασχόλησης, τη φύση της εργασίας κάθε υπαλλήλου, τις προτεραιότητες και τα επείγοντα της υπηρεσίας, τα θέματα υγείας και την τυχόν ένταξη σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και τη φύση των καθηκόντων του κάθε υπαλλήλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμοι, μέσω σταθερού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο. Οι ομάδες στις ηλεκτρονικές εφαρμογές καθορίζονται και δημιουργούνται από τον προϊστάμενο κάθε τμήματος ανάλογα με την οργάνωση και τη διάρθρωσή του. Σε όλες τις ομάδες συμμετέχει ο προϊστάμενος του Τμήματος ή της Δ/νσης. Αδυναμία επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω μέσα κατά τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησης κάθε υπαλλήλου, αποτελεί αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων κοινοποιούν στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και στον αρμόδιο Αντιπρύτανη την λίστα των υπαλλήλων που εργάζονται εξ αποστάσεως κάθε μέρα της εβδομάδας, το ωράριο εργασίας κάθε υπαλλήλου, τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία αυτός είναι προσβάσιμος.

Στους υπαλλήλους που εργάζονται εξ αποστάσεως ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην εξ αποστάσεως εργασία. Η επεξεργασία και η διακίνηση των εγγράφων γίνεται είτε μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Ιδρύματος, είτε μέσω αποθηκευτικού νέφους που κάθε τμήμα δημιουργεί με τα τρέχοντα αρχεία του. Για την ασφάλεια των συνδέσεων μεριμνά η Δ/νση Πληροφορικής και Δικτύων. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής σύγχρονης επικοινωνίας με ομιλία και βίντεο, την οποία χρησιμοποιεί η ομάδα στην οποία ανήκουν, συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών της αρμοδιότητάς τους.

Δείτε επίσης:  Απόφαση Συγκλήτου: Αναθεώρηση εκπαιδευτικής διαδικασίας χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΤΔΔΣ: 2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+/Placement Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Ασκηση Era-Places ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη (2ηγια το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2020-21.

Περίοδος άσκησης από 01.03.2021– 31.08.2021

2 - 6 μήνες max./ ανά φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αναζητήσει φορέα υποδοχής και να έχουν γίνει αποδεκτοί, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω προκήρυξη και να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Οδηγίες του Γραφείου .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.                     

     Από το Τ.Δ.Δ.Σ.

http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/

 

 ΚΕΡΚΥΡΑ, 16.10.2020

Ανακοίνωση για προόδους Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ

Η 1η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τετάρτη 21.10.2020 και ώρα 16:30-17:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

Η 2η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τρίτη 27.10.2020 και ώρα 11:30-12:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

Ανακοίνωση για προόδους Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ

Η 1η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τετάρτη 21.10.2020 και ώρα 16:30-17:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

Η 2η πρόοδος του εργαστηρίου της Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ θα δοθεί τη Τρίτη 27.10.2020 και ώρα 11:30-12:30 στο κτίριο Α με φυσική παρουσία.

Τα Τελευταία Νέα του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων